המשרד להגנת הסביבה השיק תוכנית לצמצום זיהום האוויר
מרכבי דיזל כבדים וישנים

התוכנית כוללת*:

עד 100% תמיכה בהתקנת מסנן חלקיקים לצמצום זיהום האוויר

עד 22,000 ש"ח מענק תמורת גריטת רכב כבד ישן

הודעה על מועד תחילת תוכנית הגריטה והתמיכה בהתקנת מסננים
תפורסם על ידי המשרד בשבועות הקרובים.

Down Arrow

החל מיום 1.11.18 לא יחודש רישיון הרכב למי שלא יתקינו ברכבם מסנן!

בעל רכב דיזל ישן?

התקן מסנן חלקיקים או העבר רכבך לגריטה!

Down Arrow

חשיפה לזיהום אוויר מכלי רכב בישראל גורמת לכ-1,100 מקרי מוות מוקדם בכל שנה. מנתוני הנסועה (קילומטראז') לשנת 2017, עולה כי כלי רכב המונעים בדיזל תורמים כ-80% מזיהום האוויר, אף שרק 20% מהנסועה נעשית על-ידם. עוד עולה מנתונים אלו, כי ככל שמדובר בכלי רכב כבדים יותר וישנים יותר, כך תרומתם לזיהום האוויר משמעותית יותר ביחס לחלקם בנסועה הכללית.

פליטה ממנועי דיזל מוגדרת על-ידי ארגון הבריאות העולמי כמסרטן ודאי לאדם. לכן החליט המשרד להגנת הסביבה להפעיל תוכנית ייעודית לצמצום זיהום האוויר מ"כלי רכב כבדים ישנים".

במסגרת תוכנית זו, מקדם המשרד תקנות אשר יחייבו התקנת מסנני חלקיקים לצמצום זיהום האוויר על "כלי רכב כבדים ישנים". קביעת התקנות מותנה באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, ובימים אלו מתקיים דיונים בוועדה לקראת האישור. במקביל לקידום התקנות, יתמוך המשרד בהתקנה של מסנני חלקיקים לצמצום זיהום האוויר ובמתן מענקי גריטה תמורת גריטה מוקדמת של כלי רכב אלו.

לפי הצעת התקנות, "כלי רכב כבדים ישנים" מוגדרים ככלי רכב המונעים בדיזל, אשר נרשמו לראשונה בישראל עד שנת 2005, ואשר משמשים להסעת 8 נוסעים ויותר, או רכב מסחרי משא או עבודה במשקל כולל של 12 טונות ומעלה. סוגי רכב אלו הם המזהמים ביותר מבין כלל כלי הרכב בממוצע.

תוכנית זו צפויה להפחית כ-25% מפליטת המזהמים מכלי רכב בישראל, והיא תהיה זמינה לציבור החל מ-22 באפריל 2018.

תוכנית זו היא חלק ממהפכת הרכב הנקי שהמשרד מוביל הכוללת תמיכה ברשויות מקומיות אשר מגבילות כניסת "כלי רכב מזהמים" במסגרת "אזורי אוויר נקי", תמיכה בחברות תחבורה ציבורית ברכש אוטובוסים חשמליים, עידוד רכישה של מוניות היברידיות, תמיכה בהפעלת מערכי רכב חשמלי שיתופי, ופרסום הוראות לצמצום זיהום האוויר הנפלט מציי הרכב הכבד הגדולים בישראל.

התוכנית להפחתת זיהום אוויר מרכבי דיזל כבדים וישנים

⚪ מה מטרת התוכנית? התוכנית של המשרד להגנת הסביבה נועדה להפחית סיכונים לבריאות הציבור הנובעים מחשיפת הציבור לזיהום אוויר מכלי רכב

⚪ אלו כלי רכב נכללים בתוכנית? "כלי רכב כבדים ישנים" אשר מוגדרים ככלי רכב המונעים בדיזל, אשר נרשמו עד שנת 2005 מהסוגים האלה (כמצוין ברישיון הרכב):

⚫ רכב להסעת 8 נוסעים ומעלה במשקל כולל עד 5 טונות (M2)

⚫ רכב להסעת 8 נוסעים ומעלה במשקל כולל הגדול מ-5 טונות (M3)

⚫ רכב מסחרי משא או עבודה במשקל כולל הגדול מ-12 טונות (N3)

סוגי רכב אלו הם, בממוצע, המזהמים ביותר מבין כלל סוגי כלי הרכב ועל כן הוחלט לבנות עבורם תוכנית ייעודית לצמצום זיהום האוויר

⚪ למה נבחרו סוגי כלי רכב אלו להיכלל בתוכנית? סוגי רכב אלו הם בממוצע המזהמים ביותר מבין כלל סוגי כלי הרכב, ועל כן הוחלט לבנות בעבורם תוכנית ייעודית לצמצום זיהום האוויר

⚪ כבעל כלי רכב הנכלל בתוכנית הפחתת זיהום האוויר מרכבי דיזל, מה הן האפשרויות העומדות בפני? בפנייך עומדות 2 אפשרויות: האחת, התקנת מסנן חלקיקים והשנייה, גריטת הרכב.

התקנת מסנני חלקיקים לצמצום זיהום האוויר

⚪ מי זכאי לתמיכה בהתקנת מסנן חלקיקים לצמצום זיהום האוויר? במסגרת תוכנית זו זכאים לתמיכה בהתקנת מסנן חלקיקים כל מי שבבעלותו "כלי רכב כבד ישן", אלא אם הינו עוסק אשר מחזור המכירות שלו, בהתאם לכללי הדיווח למע"מ לשנת 2016, עולה על 10 מיליון ₪, והכל כמפורט בטבלה " מחיר מסנן חלקיקים לצרכן לאחר קבלת תמיכה מהמשרד להגנת הסביבה ".

⚪ מה עלי לעשות כדי להתקין מסנן חלקיקים לצמצום זיהום האוויר במחיר מסובסד? עליך לתאם התקנה מראש עם אחד המוסכים ב"רשימת המוסכים הנבחרים למכירת מסנני חלקיקים מסובסדים", ולשלוח אליו את כל המידע שיידרש לצורך התאמת מסנן לרכבך, ובדיקת זכאותך לתוכנית, בין השאר באמצעות צילום רישיון הרכב והגשת הצהרת מנהלים ורואה חשבון לעסקים. אין צורך לפנות למשרד להגנת הסביבה לצורך קבלת התמיכה. המוסך יגבה מחיר מופחת ואת היתרה יגבה ישירות מהמשרד.

⚪ היכן אפשר להתקין מסנני חלקיקים לצמצום זיהום האוויר במחיר מסובסד? רשימת המוסכים הנבחרים למכירת מסנני חלקיקים מסובסדים עם פרטי הקשר של המוסכים מופיעה מעלה.

⚪ כמה יעלה לי מסנן חלקיקים לצמצום זיהום האוויר? יתכן שאתה זכאי למסנן ללא עלות! יש לבדוק את זכאותך בטבלה "" מחיר מסנן חלקיקים לצרכן לאחר קבלת תמיכת מהמשרד להגנת הסביבה ".

⚪ התקנתי מסנן חלקיקים לצמצום זיהום האוויר. האם אני נדרש להודיע למישהו על ההתקנה? לא, אין צורך להודיע על ההתקנה. המוסכים מדווחים למשרד להגנת הסביבה ולמשרד הרישוי על כל ההתקנות.

⚪ התקנתי מסנן חלקיקים לצמצום זיהום האוויר. האם אני נדרש לשמור אישור מסוים? בסיום ההתקנה תקבל מהמוסך "אישור המוסך על התקנה ובחינה של מסנן חלקיקים". שמור מסמך זה ברכב עצמו צמוד לרישיון הרכב.

⚪ כמה זמן לוקח להתקין מסנן חלקיקים? בדרך כלל יום עבודה אחד, ובכל מקרה לא יותר מ-3 ימי עבודה

מענקי גריטה

⚪ מהי גְּרִיטָה? ְּרִיטָה פירושה הפיכה לגְרוּטָאה. רכב שנועד לגריטה מועבר למגרש ייעודי לפירוק. מנוע הרכב הגרוט מושבת ושאר חלקי הרכב מועברים למִחזור או לשימוש חוזר.

⚪ מי זכאי למענק גריטה? כל מי שבבעלותם "רכב כבד ישן" שאינו משועבד/מעוקל ורישיונו בתוקף והיה בתוקף במהלך 12 החודשים האחרונים – זכאי למענק גריטה אלא אם התקין מסנן חלקיקים מסובסד.

⚪ מהו גובה מענק הגריטה אליו אני זכאי? סכומי מענקי הגריטה מפורטים בטבלה מעלה.

⚪ מה עלי לעשות כדי לקבל את מענק הגריטה? החל מתאריך 22/04/18 ניתן להגיע למשרד הרישוי לצורך גריטת רכבך. מומלץ לתאם מראש תור במשרד הרישוי באמצעות אפליקציית My visit לזימון תורים.

למשרד הרישוי יש להגיע מצויד ברישיון הרכב, תעודה מזהה ופרטי חשבון בנק. עליך לגשת למשרד הרישוי ולבקש לבטל את הרכב מסיבת גריטה. במשרד הרישוי תקבל אישור תנועה זמני ויוזנו פרטי חשבונך.

בתוך 48 שעות ממועד ביטול רישיונך עליך לגשת לאחד מאתרי הגריטה המופיעים ב"רשימת אתרי הגריטה הנבחרים". מגרש הגריטה ידווח למשרד הרישוי על השלמת הגריטה, ומענק הגריטה ישולם לחשבונך עם החזר יחסי על אגרת הרישוי בתוך 45 ימים.

במידה וכלי הרכב נמצא בבעלותו של אדם אחר, בכניסה למשרד הרישוי יש להצטייד בנוסף לאמור בטופס ייפוי כוח של אדם פרטי ובתעודת הזהות של הבעלים. במידה וכלי הרכב נמצא בבעלותו של תאגיד, בכניסה למשרד הרישוי יש להצטייד בנוסף לאמור בטופס ייפוי כוח של תאגיד.

כללי

⚪ מה ההבדל בין הגדרת "כלי רכב כבד ישן" להגדרת "כלי רכב מזהם"? "כלי רכב מזהמים" הם כל רכבי דיזל, למעט רכבי דיזל נוסעים-פרטיים, בתקן יורו 3 ומטה. "כלי רכב כבדים ישנים" הם תת קבוצה בתוך "כלי הרכב מזהמים" בעלי שיעור פליטת המזהמים הגבוה ביותר בממוצע, ועל-כן הותאמה להם תוכנית ייעודית זו.

⚪ יש לי שאלה ולא מצאתי בעבורה תשובה כתובה. למי אוכל לפנות? בכל עת אפשר לפנות למוקד פניות הציבור הייעודי, שהוקם לתת מענה לתוכנית זו במספר #### או בכתובת הדואר האלקטרוני #######